taalontwikkeling stimuleren via spel peuter en kleuter

Taalontwikkeling

taalontwikkeling peuter en kleuter

Taal verbindt. Dankzij taal kunnen we onszelf uitdrukken en via taal leren we anderen begrijpen. Taal is belangrijk voor het leren én voor het maken van vrienden. De taalontwikkeling van jonge kinderen kan op diverse manieren gestimuleerd worden. Lezen en praten zijn bekende middelen om kinderen te stimuleren in hun taalontwikkeling. Spelen met taal en liedjes zingen dragen ook bij aan de taalontwikkeling van jonge kinderen. Ontdek leuke boeken voor jonge kinderen en activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van zowel gesproken als geschreven taal van peuters en kleuters.

Lenteboeken

Laat jonge kinderen de lente bewust ervaren door boeken aan te bieden die passen in dit seizoen. Deze boeken gaan over bloemen, de boerderij, dieren op de boerderij en hoe een kip een ei legt. Jonge kinderen kunnen de ervaringen van buiten nog eens extra verwerken met een goed boek!

Lees meer »