Meer info 

kleine lettertjes privacy algemene voorwaarden Kleuterateljee

De kleine lettertjes

Ben je dol op kleine lettertjes? Kleuterateljee niet. Wij stoppen onze tijd liever in spel en ontwikkeling. Wel hechten we veel waarde aan jouw privacy en rechten en aan onze bestaanszekerheid. Daarom kan je hier lezen hoe we omgaan met jouw persoonlijke gegevens. En welke rechten jij hebt als klant.

De Algemene Voorwaarden zijn opgesteld om onszelf in bescherming te nemen. Als je een bestelling plaatst, ga je hiermee akkoord.

Al die informatie is terug te lezen op deze pagina. Liever downloaden en opslaan op je device? Dat kan door te klikken op de volgende linkjes:

Algemene Voorwaarden - 3 juli 2024

Privacy Beleid - juni 2024

Algemene Voorwaarden Kleuterateljee

Definities

1.1. "Webshop" - De online winkel van Kleuterateljee.nl.

1.2. "Klant" - De persoon die een aankoop doet via onze webshop.

1.3. "Digitale producten" - De e-books en andere digitale goederen die wij via onze webshop aanbieden.

 

Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties via onze webshop. Door het plaatsen van een bestelling gaat de klant automatisch akkoord met deze voorwaarden.

 

Bestelling en Betaling

3.1. Bestellingen kunnen geplaatst worden door de stappen op de webshop te volgen.

3.2. Prijzen kunnen wijzigen. Prijsverhogingen worden tijdig bekend gemaakt op de website.

3.3. Betalingen kunnen worden gedaan via IDEAL en andere aangegeven betalingsmethoden.

 

Levering en bewaren van Digitale Producten

4.1. Na ontvangst van de betaling zal de klant het aangekochte digitale product ontvangen op het e-mailadres dat door de klant is opgegeven tijdens het bestelproces. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om een correct en toegankelijk e-mailadres op te geven. Kleuterateljee.nl is niet aansprakelijk voor vertragingen in de levering veroorzaakt door technische problemen of andere omstandigheden buiten haar controle.

 

4.2 De klant is verantwoordelijk voor het veilig bewaren en maken van back-ups van het ontvangen digitale product. Indien de klant het digitale product kwijtraakt of niet meer kan openen om welke reden dan ook, heeft de klant geen recht op gratis vervanging van het product. Kleuterateljee.nl kan tegen een vergoeding een vervangend exemplaar verstrekken, indien mogelijk.

 

Intellectuele Eigendom

5.1. De intellectuele eigendomsrechten van de digitale producten blijven bij Kleuterateljee.nl. De klant mag de producten downloaden en inzetten voor persoonlijk of educatief gebruik. Commercieel gebruik en delen met derden is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kleuterateljee.nl.

 

5.2. Voor een kleine meerprijs is het toegestaan om het product op te slaan op één gezamenlijke device binnen de organisatie, voor gebruik door meerdere personen binnen die organisatie. Tijdens het bestelproces dient de klant aan te geven hoeveel groepen gebruikmaken van het product.

 

Retourneren en Restitutie

6.1. De klant gaat akkoord met onmiddellijke levering van digitale producten en ziet af van het herroepingsrecht.

 

Garantie

7.1. Kleuterateljee.nl garandeert dat de digitale producten voldoen aan de beschrijving zoals vermeld op de webshop. Indien de klant kan aantonen dat het digitale product niet overeenkomt met deze beschrijving en dit in zijn of haar nadeel is, zal Kleuterateljee zich inspannen om dit probleem zo snel mogelijk te herstellen. Dit kan gebeuren door het verstrekken van de juiste download of door een deel van de aankoopprijs terug te betalen. Indien Kleuterateljee.nl er niet in slaagt om het gebrek van het product binnen een redelijke termijn te herstellen, heeft de klant recht op volledige terugbetaling van de aankoopprijs.

 

Aansprakelijkheid

8.1. Kleuterateljee.nl is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de digitale producten.

 

Privacybeleid

9.1. De privacy van onze klanten is belangrijk voor ons. Wij behandelen persoonlijke gegevens conform ons privacybeleid.

 

Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting

10.1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit deze voorwaarden of de transacties via onze webshop zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan Kleuterateljee.nl. Kleuterateljee.nl zal zich inspannen om geschillen op een constructieve en informele wijze op te lossen. Mocht een geschil niet opgelost kunnen worden door onderling overleg, dan kan het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

11.1. Kleuterateljee.nl behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Klanten worden hiervan op de hoogte gesteld via de website en hebben de mogelijkheid om de nieuwe voorwaarden te accepteren of hun account te beëindigen.

Door het plaatsen van een bestelling via onze webshop, verklaart de klant akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

*De voorwaarden zijn aangepast op 3 juli 2024. Dit heeft betrekking op punt 5.2


Privacybeleid

Privacyverklaring

 

Inleiding

Kleuterateljee hecht veel waarde aan de privacy van klanten en doet er alles aan om je persoonsgegevens te beschermen. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we verzamelen, hoe we deze gebruiken, hoe lang we deze bewaren en welke rechten jij hebt.

 

Welke gegevens verzamelen we? 

Wanneer je een digitaal product bij ons koopt, verzamelen we de volgende persoonsgegevens:

Naam: Om je persoonlijk te kunnen aanspreken en de bestelling correct te verwerken.

Adres: Dit is nodig voor administratieve doeleinden en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

E-mailadres: Om je het digitale product toe te sturen en om contact met je op te nemen over je bestelling.

Betaalgegevens: Voor het afhandelen van je betaling (bijvoorbeeld je bankrekeningnummer, creditcardgegevens, of andere betaalgegevens, afhankelijk van de gekozen betaalmethode).

 

Hoe gebruiken we deze gegevens?

We gebruiken jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

Verwerking van je bestelling: Om jouw aankoop te verwerken en het digitale product naar je te sturen.

Communicatie: Om contact met je op te nemen over je bestelling, bijvoorbeeld om je de bevestiging en factuur te sturen, of om je op de hoogte te stellen van updates of problemen met je bestelling.

Juridische en administratieve doeleinden: Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals belasting- en boekhoudkundige vereisten.

 

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Hieronder vind je een overzicht van onze bewaartermijnen:

Naam en e-mailadres: Bewaren we voor een periode van maximaal 2 jaar na jouw laatste aankoop, tenzij je eerder verzoekt om jouw gegevens te verwijderen. Dit stelt ons in staat om je beter van dienst te zijn bij toekomstige aankopen en vragen.

Betaalgegevens: Bewaren we voor een periode van maximaal 7 jaar, in overeenstemming met de fiscale bewaarplicht.

Delen van gegevens met derden We delen jouw gegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de verwerking van jouw bestelling (bijvoorbeeld met betalingsdienstaanbieders) of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Jouw rechten:

Je hebt recht om:

Inzage: Te vragen welke gegevens we van jou hebben opgeslagen.

Rectificatie: Te verzoeken om correctie van onjuiste of onvolledige gegevens.

Verwijdering: Te verzoeken om verwijdering van jouw persoonsgegevens. Houd er rekening mee dat we mogelijk niet aan jouw verzoek kunnen voldoen als we wettelijk verplicht zijn om bepaalde gegevens te bewaren.

Beperking van de verwerking: Te vragen om beperking van de verwerking van jouw gegevens in bepaalde situaties.

Overdraagbaarheid: Te verzoeken om jouw gegevens in een gestructureerd, gangbaar en digitaal leesbaar formaat te ontvangen.

 

Contact 

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring of als je een van jouw rechten wilt uitoefenen, kun je contact opnemen via:

E-mailadres: info@kleuterateljee.nl

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Wij raden je aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen zodat je op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 27 juni 2024.